ISO 14001:2015

Kontakt
ŠUCEVA ULICA 25, 4000 Kranj

ISO 14001:2015

Okoljska politika

Najvišji okoljski cilj podjetja RONA KRANJ, D.O.O. katerega dejavnost je proizvodnja kovic,struženih delov so osnovna zavedanja, da le okolju prijazno podjetje, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde, zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi. Ker želimo te standarde in cilje dosegati, se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje:

Varstvo okolja smatrali kot pomemben sestavni del vodenja našega podjetja in za zagotavljamo, da se na vseh nivojih uresniči v konkretne cilje in pravila obnašanja.

Pri tem je upoštevanje zakonskih zahtev, predpisov in zahtev strank absolutni minimalni standard upoštevanja prepoznanih okoljskih vidikov.

 • Zavezujemo se za nenehno izboljševanje sistema varovanja okolja, razvojno strategijo varovanja okolja, posamezna investicijska vlaganja v projekte preprečevanja nastajanja negativnih vplivov na okolje.
 • Zavezujemo se zaposlene obveščati o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.
 • Zavezujemo se zmanjšati tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljšati postopke za ukrepanja v takšnih primerih.
 • Zavezujemo se za racionalno uporabo energentov in za zmanjšanje količine odpadkov, ter z razpoložljivo tehniko zmanjševati emisije v okolje.
 • Za koordinacijo vseh aktivnosti glede okoljske politike in uvajanja potrebnih korektivnih ukrepov, se vpelje menedžment ravnanja z okoljem, katerega učinkovitost se redno preverja preko spremljanja okoljskih ciljev.
 • S stalnim izobraževanjem in nadaljnjim izobraževanjem spodbujamo znanje in zavest o okolju, povečujemo zavest o varovanju okolja pri čemer smo odprti za vse predloge izboljšav na temo okolje.
 • Vplive novih izdelkov na okolje-preko celotne življenjske dobe-in novih postopkov se pred uvedbo oceni in iz tega dobljene rezultate ustrezno upošteva.
 • Prizadevamo si za sklenitev materialnih obtokov-tako pri izdelavi produktov, kot tudi pri produktih samih.
 • Redno se preverja in vrednoti vplive naših dejavnosti na lokalno okolico (npr. z meritvami)
 • Zavezujemo se za stalno izvajanje in vzdrževanje okoljevarstvene politike.
 • Kjer so obremenitve okolja neizogibne, jih zmanjšamo pod uradno določenem stanju tehnike.

 

Kranj, dne 30.3.2020                                                                       Direktor Štefan Žibert

iso-140012015/iso2015

Osebna izkaznica

Naziv podjetja Rona Kranj, d.o.o.
Naslov ŠUCEVA ULICA 25, 4000 Kranj
Država Slovenija
DDV 78549183
Matična 5470811000
Delovne ure Pon - pet: 07:00 - 15:00 Sob - ned: zaprto