ISO 9001:2015

Kontakt
ŠUCEVA ULICA 25, 4000 Kranj

ISO 9001:2015

Politika kakovosti

Politiko kakovosti je opredelilo vodstvo družbe v skladu z:

 • osnovnim namenom oziroma poslanstvom družbe, to je izvedba proizvodnje in prodaje  izdelkov
 • smerjo razvoja družbe, to je povečevati strokovnost, zanesljivost, ustreznost proizvodov in nivo izpolnjevanja zahtev naročnikov,
 • osnovo vizijo napredovanja in izboljševanja, to je v praksi uveljaviti inovacije in nove postopke ter s tem povečati kakovost proizvodnje in storitev in večati produktivnost.

 

Usmeritve politike kakovosti izhajajo iz temeljnih zahtev vodstva in predstavljajo njeno udejanjanje:

 • Vsak zaposleni v našem podjetju je osebno odgovoren za kakovost opravljenega dela
 • Poslujemo izključno s kooperanti in dobavitelji, ki izpolnjujejo postavljene zahteve
 • Nenehno si prizadevamo izpolnjevati zahteve in pričakovanja naših sedanjih in potencialnih odjemalcev
 • Skrbimo za izpolnjevanje zahtev, opredeljenih z zakonodajo in tehnično regulativo
 • Spodbujamo zaposlene k inovacijskim in izobraževalnim aktivnostim
 • Nenehno skrbimo za izboljšanje notranjih poslovnih procesov in procesov vodenja kakovosti

Politika kakovosti kot izhodišče za konkretnejše aktivnosti in izvedbo ciljev kakovosti temelji na naslednjih osnovnih načelih in vrednotah:

 • v skladu s pričakovanji naročnikov izboljšujemo kakovost in našo prihodnost,
 • z nenehnim vzdrževanjem strojev in opreme ter usposobljenostjo zaposlenih zagotavljamo varnost proizvodnje in storitev ter prodaje,
 • nenehno napredujemo in izboljšujemo procese ter celotno družbo,
 • nabava strojev in opreme za potrebe povečevanja produktivnosti zaposlenih,
 • zadovoljstvu in potrebam naročnikov sledimo s sodobnimi metodami in tehnologije,
 • z zunanjimi ponudniki sodelujmo za uresničevanje skupnih ciljev kakovosti,
 • na svojem področju poslovanja nenehno spremljati razvoj stroke, se prilagajati tržnim razmeram in s posodabljanjem tehnologije slediti kakovostnemu izvajanju proizvodnje in storitev,
 • sledimo strokovni literaturi priznanih domačih in tujih strokovnjakov,
 • povečati rast prihodka,
 • pri izvedi ciljev se ravnamo v sladu z zastavljenimi cilji.

Za uresničevanje načel osvajamo nove metode za učinkovito vodenje pri tem pa upoštevamo interese lastnikov, koristi  družbene skupnosti v kateri živimo ter zakonsko regulativo in regulativo stroke.

 

Kranj 17.01.2020                                                         Direktor: Štefan Žibert

ISO 9001:2015

Osebna izkaznica

Naziv podjetja Rona Kranj, d.o.o.
Naslov ŠUCEVA ULICA 25, 4000 Kranj
Država Slovenija
DDV 78549183
Matična 5470811000
Delovne ure Pon - pet: 07:00 - 15:00 Sob - ned: zaprto