Merilna oprema

Za zagotavljanje kakovosti meritve izvajamo na merilnem mikroskopu MicroVu.